برچسب: اعتماد

0

۱۳ مهارت تاثیرگذار برای فروش بیشتر!

  ۱- درک خواسته های خریدار! در حقیقت امروزه مهمترین مهارت فروش، درک خریدار است. این پایه و اساس فروش موفق است اما فراتر از این است که فقط بفهمیم چه کسی خریدار است....