برچسب: مصاحبه

0

قبل از مصاحبه چگونه استرس را کاهش دهیم؟

  قبل از مصاحبه! وقتی موضوع به استخدام و یافتن کار مناسب مربوط می شود، باید اطمینان حاصل کنید برای همه چیز آماده هستید. مثلاً از سابقه و تجربه خود برای مخاطب خود بگویید،...

0

در مصاحبه های شغلی راست بگوییم یا دروغ؟

  وقتِ مصاحبه که می‌شود، کارجویان از احتمال مواجهه با پرسش‌های عجیب و غریب، مصاحبه گرهای کم‌تجربه، یا دیررسیدن به جلسه می‌ترسند. اما عاملِ دلهره‌آورِ دیگری هم هست که به اندازه‌ی موارد ذکر‌شده عاجز‌کننده...